Een aandoening is niet altijd af te zien aan mensen, maar kan ook medisch van aard zijn. Een deel van de mensen heeft een medische aandoening. Veel mensen met symptomen zijn benieuwd of ze een medische of psychische aandoening hebben en kunnen dit dan ook laten testen. Voor anderen is het weer belangrijk om te weten omdat dit van invloed is op hun dagelijks leven.

Medische diagnose

Wanneer men erachter wil komen of hij of zij een medische aandoening heeft, dan kunnen ze een diagnose laten stellen door onafhankelijke specialisten zoals Psyon. Deze specialisten gaan onderzoek doen samen met de persoon in kwestie om te kijken of er sprake is van een medische aandoening en kunnen ook hulp bieden.

Er kan ook onderzoek gedaan worden oorzaken waarom mensen arbeidsongeschikt zijn. Of wanneer de verzekeraar een officiƫle verklaring wil hebben van letsel bij letselschade. Deze medische diagnoses worden gesteld om aan te kunnen tonen of het daadwerkelijk het geval is of niet. Medische of psychische onderzoeken kunnen worden aangevraagd door jou zelf, of door werkgevers, verzekeraars of zelfs advocaten, voor bijvoorbeeld een rechtszaak.

Psychische aandoeningen

Als we het hebben over aandoeningen die medisch of psychisch van aard zijn, dan zijn er verschillende dingen waar je aan kunt denken. Psychische experts onderzoeken of mensen bijvoorbeeld ADHD hebben, leggen IQ-testen af en doen onderzoek naar analfabetisme. Deze vallen allemaal onder de noemer neuropsychologie. Het is fijn om te weten wat de uitkomst is als er enige aanleiding is voor een onderzoek.

Een andere reden om een psychologisch onderzoek uit te laten voeren is om te kijken of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of niet. Ook wanneer het idee bestaat dat iemand autisme heeft kan hier onderzoek naar gedaan worden. Het is dan goed om te weten wat de oorzaak is van bepaalde situaties en mogelijke hinder in het dagelijks leven. 

Het is per situatie weer verschillend wat voor onderzoek er nodig is op basis van de symptomen of mogelijke klachten. Ook is het afhankelijk van de situatie welke specialisten er aan te pas moeten komen voor het onderzoek. Voor medische of psychologische onderzoeken worden onder meer neurologen, psychologen, psychiaters, verzekeringsartsen en orthopedische specialisten ingezet.