Het belang van het geneesmiddelenonderzoek

geneesmiddelenonderzoek

Aan het voorschrijven van geneesmiddelen zijn strenge regels verbonden om patiënten zo goed mogelijk te beschermen. Via het geneesmiddelenonderzoek wordt een nieuw medicijn in een laboratorium eerst uitgebreid onderzocht, voordat proefpersonen worden blootgesteld aan het betreffende middel.

Veiligheid van medicijnen

Het gebruik van medicatie is gericht op het verlichten of laten verdwijnen van klachten bij ziektes. Hieraan kan pas worden voldaan, als duidelijk is dat het middel veilig is voor mensen. Als in het laboratorium is bewezen dat het middel zonder risico is, kan worden begonnen met een eerste voorzichtige test.

geneesmiddelenonderzoek

Medicijnen testen bij gezonde mensen

Om het effect van medicijnen nauwgezet te kunnen volgen, wordt het nieuwe medicijn in een zeer lage dosis bij gezonde proefpersonen toegediend. Om het effect van het medicijn nauwlettend in de gaten te kunnen houden, worden de proefpersonen continu in de gaten gehouden door onderzoekers, artsen en verpleegkundigen. Het doel van de test is het in kaart brengen van eventuele bijwerkingen van het medicijn. Pas als blijkt dat de gezonde proefpersonen de test probleemloos hebben doorstaan, kan het medicijn via onderzoek op een groep patiënten worden getest.

Geneesmiddelenonderzoek patiënten

De werking van een medicijn kan gericht worden onderzocht bij mensen die lijden aan een ziekte. Zij krijgen dan een dosis van het geneesmiddel toegediend. Hierbij wordt steeds gekeken welke dosis afdoende werkt zonder nare bijwerkingen. Om geheel onafhankelijk te kunnen vaststellen wat de werking van het medicijn is op de groep patiënten, worden de personen ondergebracht in twee groepen. De ene groep krijgt het daadwerkelijke medicijn, terwijl de andere groep een zogeheten “placebo” krijgt toegediend.

Dubbelblind onderzoek bij patiënten

De uitslagen van de onderzoeken van beide groepen patiënten worden met elkaar vergeleken. Zo kan worden goed worden vergeleken of het medicijn ook echt werkt, zoals men het voor ogen heeft. De begeleidende medici weten niet welke patiënten de placebo hebben gekregen en dus ook niet welke patiënten het echte medicijn tot zich hebben genomen.

Conclusie

Geneesmiddelenonderzoek is onmisbaar als het gaat om het vinden van een medicijn dat veilig en effectief is voor patiënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *